Tegning og illustration af separatkloakering med gravemaskine, og kloakrør

Kloakering

Vi kan kloakere på flere måder

Modernisering og fremtidssikring af kloaknettet i kommunerne har stor fokus og kan gøres på flere måder.

Horsens og Odder Kommunes spildevandsplaner afspejler Samn Forsynings planer de kommende år. Spildevandsplanen er byrådets plan for afskaffelse af spildevand i de respektive år.

 

Ofte stillede spørgsmål