Maskine graver ud til skovrejsning ved Rugballegård skov

Klimaprojekter

I fællesskab skal vi løse de globale klimaforandringer

Få her et overblik over nogle af de aktuelle udviklings- og innovationsprojekter, som Samn Forsyning deltager i.

  • DK 2020 - Klimaplaner for hele Danmark. Læs mere her
  • Drikkevandsbeskyttelse - Skovrejsning som sikring af grundvandet. Et samarbejde med Horsens Kommune.  Læs mere her
  • MUDP - Reducering af metangas i drikkevandsproduktion. Et projekt med Kemic Vandrens, Hillerød Vand A/S og Teknologisk Institut. Læs mere her
  • Bioscape, Endelave - Multifunktionel Jordfordeling. Læs mere her
  • Coast to Coast Climate Challenge. Læs mere her