Skift af vandmåler

Vi vedligeholder og udskifter løbende vandmålerne

Samn Forsyning vedligeholder og udskifter løbende vandmålere, som er placeret ude ved vores kunder.

Det er kundernes eget ansvar at holde øje med forbruget, samt sikre at eventuelle fjernaflæste værdier er i overensstemmelse med det, der står på måleren. Det er målernes værdi, der er det rette grundlag for afregningen.

Eventuelle fejl skal indberettes til Samn Forsyning.

I efteråret 2023 påbegynder vi udskiftning af alle målere til digitale fjernaflæste vandmålere. Læs mere her.