Skift af vandmåler

Vi vedligeholder og udskifter løbende vandmålerne

Samn Forsyning vedligeholder og udskifter løbende vandmålere, som er placeret ude ved vores kunder.

Vores nyeste vandmålere er med fjernaflæsning, hvilket betyder, at vi elektronisk indhenter aflæsningen ved årsafregningen. Der sendes derfor ikke aflæsningskort ud.

Det er dog stadig kundernes eget ansvar at holde øje med forbruget, samt sikre at den fjernaflæste værdi er i overensstemmelse med det, der står på måleren. Det er målernes værdi, der er det rette grundlag for afregningen.

Eventuelle fejl skal indberettes til Samn Forsyning.