Biodiversitet på Horsens Centralrenseanlæg

DK 2020 - Klimaplaner for hele Danmark

Horsens og Odder deltager sammen med en række andre kommuner i "DK 2020 - projektet". De enkelte kommuners klimaplaner skal leve op til samme standard for klimaplanlægning, som bliver brugt af verdens største og mest ambitiøse byer inden for den grønne dagsorden - de såkaldte C40-byer.

Sammen med Horsens og Odder Kommune er Samn Forsyning og flere andre aktive parter fra bl.a. lokale forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv trukket i arbejdstøjet og har taget godt fat på opgaven med at lave en ambitiøs klimaplan for hele kommunen. I klimaplanen skal kommunen pege på, hvilke konkrete klimatiltag der skal sættes i gang og sikre, at kommunen senest i 2050 er CO2-neutral. Derudover skal klimaplanen give bud på, hvordan kommunen tilpasser sig klimaforandringer som f.eks. ekstremregn og stormflod.

Læs mere på Horsens Kommunes hjemmeside eller på Realdania, som også støtter projekter.