Biodiversitet på Horsens Centralrenseanlæg

DK 2020 - Klimaplaner for hele Danmark

Horsens og Odder deltager sammen med en række andre kommuner i "DK 2020 - projektet". De enkelte kommuners klimaplaner skal leve op til samme standard for klimaplanlægning, som bliver brugt af verdens største og mest ambitiøse byer inden for den grønne dagsorden - de såkaldte C40-byer.

Sammen med Horsens og Odder Kommune er Samn Forsyning og flere andre aktive parter fra bl.a. lokale forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv trukket i arbejdstøjet og har taget godt fat på opgaven med at lave en ambitiøs klimaplan for hele kommunen. I klimaplanen skal kommunen pege på, hvilke konkrete klimatiltag der skal sættes i gang og sikre, at kommunen senest i 2050 er CO2-neutral. Derudover skal klimaplanen give bud på, hvordan kommunen tilpasser sig klimaforandringer som f.eks. ekstremregn og stormflod.

Læs mere om Horsens Kommunes klimaplan på deres hjemmeside eller på Realdania, som også støtter projekter.