bord med regnvejr

Regnvand

Det kræver planlægning at håndtere nedbør i fremtiden.

Klimaændringer er ikke kun noget, der sker om 100 år. Vi oplever dem allerede, og ændringerne bliver med stor sandsynlighed større i fremtiden og med stigende mængde regnvand. 

Derfor arbejder vi for at fremtidssikre infrastrukturen i samarbejde med Horsens og Odder kommune, hvor vi sammen minimerer risikoen for oversvømmelse i de bynære miljøer. Det gør vi bl.a. ved at: 

  • Anlægge åbne regnvandskanaler, regnvandsbassiner og klimavenlige belægninger.
  • Udnytte værdien i regnvand og skabe nye byrum.
  • Anlægge nye grønne områder der understøtter biodiversitet.