Horsens fjord med byen som baggrund

Coast to Coast

Horsens Kommune er en partner i Coast to Coast Climate Challenge, hvor der over en 6-årige periode arbejdes med klimasikring i Region Midtjylland.

En af Horsens Kommunes store opgaver er C14-opgaven, hvor der skal findes en løsning for sikring af Horsens Centrum og havnen imod stigende vandstande i havet og oversvømmelser fra oplandet pga. klimaændringer. 

Samn Forsyning hjælper Horsens Kommune med C14-arbejdet. Blandt andet danner vores computermodeller for Horsens By grundlag for arbejdet. Vi håber, at C14-løsningerne vil være med til at sikre mange af vores systemer imod fremtidige klimaudfordringer. 

For øjeblikket vurderes det, om en styring af udløbet fra Bygholm Sø vil kunne være en af de parametre som skal indgå i sikringen af Horsens By. 

Læs mere om projektet her eller i artiklen udgivet på HSFO.dk (fra 24. maj 2021)