Strategitegning

Strategi

Formålet med Strategiplanen 2019-2022

Vi arbejder i øjeblikket på ny strategi for 2023-2026 og den forventes færdig i Q1 2023.

Formålet med strategiplanen er at fastlægge de overordnede strategier og fokusområder for centrale udviklingsopgaver, for nuværende og nye driftsopgaver, samt for investeringer i de kommende år. Dette er med henblik på at forberede Samn Forsyning ApS, og dermed Horsens Vand A/S, Horsens Vand Energi A/S og Odder Spildevand A/S, på at imødekomme fremtidige udfordringer.

Strategiplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem ejerkommunerne, bestyrelserne for selskaberne og direktionen med nedenstående ansvarsfordeling.

De strategiske fokusområder:

  • Kundeservice og kommunikation
  • Effektivitet og kvalitet
  • Grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning og miljøansvarlighed
  • Samarbejder og innovation
  • Organisationsudvikling og medarbejdertrivsel