Målstyring

​Samn Forsyning har valgt at arbejde ud fra et ledelsessystem

Dette er kendetegnende ved en samling af redskaber, som hjælper Samn Forsyning med at gennemføre opgaver, der skal udføres med ensartet kvalitet på tværs af organisationen. Det hjælper også virksomheden med at holde styr på, at alt bliver gjort rigtigt.

Ledelsessystemet ved Samn Forsyning tager afsæt i vores mission: 

Vi sikrer levering af drikkevand samt bortledning, transport og rensning af spildevand med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed, naturen og derudover sikrer en effektiv drift, der er gennemsigtig for kunderne.

Kort sagt skaber vi bæredygtighed på vores del af vandkredsløbet til gavn for dig og til glæde for de næste.