Biodiversitet på Renseanlægget på Alrøvej i Horsens

ISO14001 certificering

Vi er ISO14001 certificeret på Miljø

Samn Forsyning er tildelt miljøcertificeringen ISO14001 med energikortlægning.

Hos Samn Forsyning indgår miljøansvarlighed som et af de strategiske fokusområder.

Derfor overholder vi gældende lovgivning og vil i alle vore aktiviteter minimere miljøpåvirkningen og deltage aktivt, hvor der arbejdes med miljøforbedrende aktiviteter både på drikkevand og spildevand. Vi vil specielt arbejde målrettet med at beskytte vore drikkevandsressourcer.

Vi definerer indsatsen således:

  • Vi vil arbejde løbende på at optimere og dokumentere vores produktion for at sikre kunderne langsigtede miljøansvarlige og konkurrencedygtige priser.
  • Vi vil arbejde med at optimere energiforbruget, med udgangspunkt i benchmarking af vore forskellige enheder.
  • Vi vil arbejde med at forøge og optimere vores energiproduktion for dermed at bidrage til en forøgelse af den miljøvenlige energi.
  • Vi vil sikre, at medarbejderen bliver inddraget i miljøarbejdet, så deres ideer og forslag til forbedringer inddrages i vore beslutninger.
  • Vi vil arbejde på at vore naboer ikke udsættes for unødvendige støj eller lugtgener fra vore anlæg.
  • Vi vil udvikle og anvende ledelsesværktøjer til optimering og dokumentation af ressourceforbrug og indsats for at sikre en løbende miljøforbedring.Vi vil overholde alle love, krav og bestemmelser, vi er omfattet af.

Se certificeringen her.