Uvedkommende vand ud af et kloakrør

Uvedkommende vand

Vi håndterer omkring dobbelt så meget spildevand som nødvendigt

Der er alt for meget regnvand, grundvand og drænvand i kloakrørene i Samn Forsynings områder. Helt op til halvdelen af vandet i kloakrørene er det, som Samn Forsyning betegner som ”uvedkommende”. Det vil sige vand, som ikke hører til i kloakrørene, men som burde blive ude i det naturlig kredsløb

Hos Samn Forsyning udgør pumpning og rensning af spildevand den største post i energiregnskabet. Det er måske ikke så overraskende i betragtning af, at netop rensning af spildevand også er en af vores kerneopgaver. Ikke desto mindre viser vores egne beregninger, at der kommer dobbelt så meget vand gennem renseanlæggene, som der burde. Det skal stoppes – både af hensyn til økonomien, klimaet og miljøet, som ikke mindst påvirkes, når der er overløb til vandløb, fjorden og havet.

Vi bruger alt for mange ressourcer på at pumpe og rense uvedkommende vand, som slet ikke har noget at gøre i kloaksystemet. Det handler desværre ikke kun om, at vi skal fortsætte vores indsats for at få adskilt regnvandet fra spildevandet – den såkaldte separering. (Læs mere om kloakseparering her) Det handler også om, at der er en hel del kilder til uvedkommende vand i kloaksystemet.

 

Fælles ansvar at finde og rette fejl

Samn Forsynings ansvar

Vi arbejder løbende på, at finde en måde at analysere kloaksystemet på, så de forskellige kilder til uvedkommende vand kan findes og evt. fjernes. For en del af problemet skal løses i Samn Forsynings eget kloaksystem, og der vil vi naturligvis sætte ind i de kommende år.

Grundejers pligter

Nogle af kilderne til uvedkommende vand vil vi også finde i de private ledninger. Dette kan bl.a. være ulovlige tilslutninger af drænrør, utætte kloakrør, forkerte tilslutninger til regn- og spildevandssystemet, som en del af problemet. Som ejer af en ejendom er du ansvarlig for kloakken på egen grund, og det kan være en god idé at få sine kloakrør kontrolleret af en kloakmester. (Læs mere om kloakken her) En kloakmester kan lave en såkaldt TV-inspektion af kloakrørene, det vil sige, at de kan køre et videokamera igennem kloakrørene, så man kan se, hvordan tilstanden er, om de er tilsluttet korrekt, og om der er tilsluttet ulovlige dræn på privat grund. 

Opdager du en udfordring, kan det være en god idé at kontakte en kloakmester og tjekke med forsikringen, om de dækker reparationen.

Vær endvidere opmærksom på, hvornår kloaksystemet sidst er kontrolleret, hvis du skal købe en ny ejendom, så du ikke køber et problem i blinde.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er overløb?

Ved kraftigt eller langvarigt regnvejr, kan der komme så meget regnvand, at der ikke længere er plads til det i vores kloaksystem og på vores renseanlæg. I de tilfælde træder overløbsbygværkerne i funktion.

Overløbsbygværkerne etableres for at aflaste kloaksystemet og renseanlægget ved at afskære en del af spildevandet og lede det ud til enten vandløb, fjorden eller i havet. Spildevandet, som ledes ud af overløbsbygværkerne, er kraftig fortyndet af regnvand, og der er etableret riste i bygværkerne, som holder større partikler tilbage, såsom f.eks. papir, så det ikke kommer ud i fx vandløb, fjorde eller i havet. Det betyder dog ikke, at vandet er rent.

Overløbsbygværkerne træder kun i funktion, når der er for meget vand i kloaksystemet og renseanlægget. Dermed kan vi minimere risikoen for at spildevandet kan stuve baglæns op i kloaksystemet og forårsage f.eks. oversvømmelse af kældre, veje, haver og fællesarealer. Større mængder regnvand kan også overbelaste vores renseanlæg, så de ikke renser optimalt.