spraymaling af træpløk på græsplæne

Tilstandsvurdering og eftersyn

Vi foretager løbende eftersyn og tilstandsvurdering af kloaksystemet.

Horsens og Odder Kommune har bemyndiget os til at udføre miljøeftersyn, hvor vi finder det nødvendigt. 

Opsporing af fejltilslutninger kan udføres på følgende måde:

  • Vi hælder vand, eventuel farvet vand i tagnedløbsbrønde og i afløb fra befæstede arealer på jeres matrikel.
  • Spildevandsstikket overvåges med et kamera i kloakken. 
  • Placering af stikledninger og skelbrønd blive markeret med spraymaling, træpløkker eller vejsøm på din grund. 
    • Markeringerne bliver efterfølgende brugt til eftersyn af en landmåler, så vi kan få en nøjagtig placering af jeres stikledninger eller skelbrønde.
    • I bedes venligst lade markeringer og pløkker stå, så vores landmåler ikke kører forgæves. 
    • Maling forsvinder over tid med vind og vejr, og træpløkkerne eller vejsøm bliver samlet ind efter opmåling. Men vær gerne tålmodig.

Samn Forsyning orienterer de pågældende grundejere, som er fejltilsluttet, ligesom vi orienterer kommunen om de fejltilslutninger, vi har konstateret. 

Det er ikke nødvendigt, at der er nogen hjemme, når undersøgelserne foretages.