Mark ved Højballegård skov hvor der skal være skovrejsning

Beskyttelse af drikkevandsressourcen

Rent drikkevand kommer ikke af sig selv!

Horsens Kommune prioriterer klimasikring og beskyttelse af grundvandet højt, hvilket Samn Forsyning bidrager til ved forskellige projekter:  

 • Skovrejsning er bl.a. en effektiv beskyttelse af grundvandet.
 • I Horsens Kommunes budgetaftale er der afsat ekstra penge til at beskytte grundvandet på seks udpegede områder i kommunen:
  • Nim, Brædstrup, Hovedgård, Endelave, Højballegård og Rugballegård. 
   • Rugballegård Skov er et bynært skovrejsningsområde ved Horsens, der er blevet udvidet til landets største Folkeskov med et areal på 161 hektar. 
    • Der er plantet 185.000 træer og buske fordelt på 52 forskellige og primært hjemmehørende arter.
   • Højballegård Skov rejses i vandværkets indvindingsområde.
    • Op til 400 hektar tilplantes indenfor et 500 hektar stort område.
      
 • Der er også udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring næsten alle vores boringer ved ​Endelave, Bjerrebo, Rugballegård og Højballegård.
   
 • Vi er ligeledes en del af projektet Bioscape på Endelave:
  • ​Multifunktionel Jordfordelingsprojekt.
  • Projektet løser en række nationale udfordringer i en og samme jordfordeling:
   • Sikrer rent vand (overflade- og grundvand)
   • Forbedrer biodiversiteten
   • Reducerer udledningen af CO2