Mark ved Højballegård skov hvor der skal være skovrejsning

Drikkevandsbeskyttelse

Skovrejsning er en effektiv beskyttelse af grundvandet

Horsens Kommune prioriterer klimasikring og beskyttelse af grundvandet højt, hvilket Samn Forsyning ønsker at bidrager til, og vi er allerede godt i gang med planlægningen. 

I Budgetaftalen er der afsat ekstra penge til at beskytte grundvandet på seks udpegede områder i kommunen. Det rene vand kommer ikke af sig selv, og hvis de kommende generationer også skal have rent drikkevand, skal vi tænke i beskyttelse allerede nu. De seks områder er Nim, Brædstrup, Rugballegård, Hovedgård, Endelave og Højballegård. 

Den mest effektive grundvandsbeskyttelse er skovrejsning. Under løvskov dannes omtrent den samme mængde grundvand som under landbrugsjord, men det er væsentlig renere. 

Læs mere om Rugballegård Skov her