Udløb til fjorden og et hus

Klima

Vores ansvar for klimaet

Den øgede nedbør kan give en udfordring med at holde vand ude af huse og kældre. Det kræver planlægning i udsatte områder på en ny måde, så vi bedre kan håndtere nedbør i fremtiden. 

Samn Forsyning arbejder med løsninger som åbne regnvandskanaler, regnvandsbassiner og permeable belægninger. Udover at forebygge oversvømmelser er klimaprojekterne også med til at udnytte værdien i regnvand ved at skabe nye byrum.