Udløb til fjorden og et hus

Klima

Vores ansvar for klimaet

Den øgede nedbør kan give en udfordring med at holde vand ude af huse og kældre. Det kræver planlægning i udsatte områder på en ny måde, så vi bedre kan håndtere nedbør i fremtiden. 

Samn Forsyning arbejder med løsninger som åbne regnvandskanaler, regnvandsbassiner og permeable belægninger. Udover at forebygge oversvømmelser er klimaprojekterne også med til at udnytte værdien i regnvand ved at skabe nye byrum. 

Derudover arbejder vi også på nogle udviklings- og innovationsprojekter inden for klimatilpasning.
Læs mere om nogle af de klimatilpasningsprojekter som Samn Forsyning deltager i her

Klimafokus

Samn Forsyning har øget fokus på det klimaaftryk vi efterlader. Derfor arbejder vi også hele tiden på at mindske vores CO2 udledning. Vi deltager for eksempel i DK2020, hvor ambitionen er, at Horsens og Odder kommune i 2050 skal være CO2-neutral. Læs mere om projektet her.