FN verdensmål der arbejdes med ved Samn Forsyning

FN Verdensmål

Samn Forsyning arbejder med FN's verdensmål

Bæredygtighed er en naturlig del af vores kerneforretning som vandselskab. Et af vores strategiske fokusområder handler derfor også om grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning og miljøansvarlighed, og på denne baggrund er følgende målsætninger valgt ud:

  • Vi vil arbejde målrettet med at beskytte drikkevandsressourcen
  • Vi vil proaktivt arbejde for at reducere klimaændringernes udfordring af spildevandssystemet
  • Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter inden for vores forretningsområde

Vores fokus på dette ønsker vi de kommende år at kæde sammen med FN’s Verdensmål.

I vores kerneforretning arbejder vi fokuseret med verdensmål 6,13,14 og 17. Derudover understøtter vi de øvrige verdensmål og delmål.