Renseanlæg i Horsens med bassiner

Vores renseanlæg

Blive klogere på vores renseanlæg

Samn Forsyning renser spildevandet fra 32.800 tilslutninger i Horsens og Odder Kommune. Ved hjælp af gravitation og pumpestationer transporteres spildevandet til renseanlæggene. 
Spildevandet afledes fra alle de kunder i Horsens og Odder Kommune, som er koblet på kloaksystemet. Herudover har Samn Forsyning ansvaret for tømning af bundfældningstanke hos husstande og virksomheder. Der drives her foruden minirenseanlæg, pileanlæg og nedsivningsanlæg i det åbne land. 

I Horsens Kommune renses spildevandet fra:

  • Horsens Centralrenseanlæg
  • Brædstrup Renseanlæg
  • Forrenseanlæg
  • Endelave Renseanlæg

I Odder Kommune renses spildevandet fra:

  • Odder Renseanlæg
  • Tunø Renseanlæg

Læs mere om hver enkelte renseanlæg nedenfor:

Spildevand skal genbruges

Spildevand er i princippet behandlet grundvand fra byens vandværker, der ved sit brug er blevet forurenet med en række affaldsstoffer. Vandet fungerer bl.a. som transportmiddel for affaldet på dets vej til renseanlægget. Men her forsvinder det ikke bare. Vandet har vi til låns fra naturen, og det skal tilbage igen, men forinden skal det renses. Fra denne renseproces får vi:

  • Rent vand, der ledes ud i fjord, vandløb eller kyster, for at indgå i vandets naturlige kredsløb på ny.
  • Slam, der er behandlet på en sådan måde, at det igen kan indgå i naturens kredsløb, såfremt indholdet af miljøfremmede stoffer ikke er for stort.
  • Biogas (methan), der kan benyttes som CO2 - neutralenergikilde til elektricitetsfremstilling og produktion af varme. I Horsens Energi A/S produceres el og varme af gasproduktionen i Horsens.