Skovrejsning i Rugballegård Skov
19.04.2022

Indvielse af Rugballegård Skov

Indvielse af Danmarks største Folkeskov i Rugballegård Skov, Horsens

Danmarks største Folkeskov åbner officielt på den internationale dag for Moder Jord den 22. april. Det bliver en festlig og folkelig indvielse, og den nye bynære skov kommer både til at gavne natur, klima, drikkevand og friluftslivet.

Program:


16:00 – 16:05 Velkomst og tak for samarbejdet: Naturstyrelsen v/ skovrider Søren Hald byder velkommen
16:05 – 16:20 Taler fra samarbejdsparterne: 

 • Horsens Kommune v/borgmester Peter Sørensen
 • Samn Forsyning v/bestyrelsesformand Andreas Boesen
 • Growing Trees Network v/formand Lars Heiselberg Vang Jensen

16:20 Fællessang: ’Vi vil plante et træ’ af Erik Busk
16.30 – 17.30 Vær med til:

 • At plante de sidste 250 træer i Folkeskoven.
 • Dekorerer en plantepind, og evt. dedikere træet til det eller dem, der har betydning for dig
 • At høre om det nye skovlandskab v/projektleder Anders Busse Nielsen
 • At smage friskt grundvand fra en af drikkevandsboringerne i skoven v/ Samn Forsyning

Rugballegård Skov er et bynært skovrejsningsområde ved Horsens, der nu udvides med landes største Folkeskov. Med Folkeskoven vokser Rugballegård Skovs areal til 161 hektar og med en beliggenhed direkte op af Åbjergskoven, Bygholm Sø og Bygholm Park fordobler Rugballegård Skov den samlede størrelse af det store og meget varierede og værdsatte bynære naturområde ved Bygholm Ådal.

- Det her er et fantastisk projekt, der både giver Horsens meget mere statsskov, gavner klimaet og beskytter vores drikkevand. Samtidig vil den nye bynære skov, når den vokser op, give mulighed for en masse spændende naturoplevelser og et rigt friluftsliv lige dér, hvor folk bor, siger miljøminister Lea Wermelin.

Den største og mest artsrige Folkeskov

Skovrejsningen er et samarbejde med Naturstyrelsen, Horsens Kommune og Samn Forsyning, og Folkeskoven etableres i samarbejde med skovrejsnings NGO’en Growing Trees Network Foundation.

Den nye Folkeskov i Rugballegård Skov bliver ikke kun landets største – den bliver også den mest artsrige Folkeskov. Der bliver plantet intet mindre end 185.000 træer og buske i Folkeskoven fordelt på 52 forskellige og primært hjemmehørende arter. Med tiden vil vind og dyr sprede frø fra omgivelserne og bidrage til at artsvariationen i den nye Folkeskov bliver endnu større.

- Den globale klimakrise og biodiversitetskrise kalder på lokale handlinger. En handlingsevne danske firmaer og privatpersoner viste i forbindelse med vores samarbejde med TV2 og Danmarks Naturfredning om TV-indsamlingen "Danmark Planter Træer” i 2019. Her blev der doneret penge til at plante endnu mere ny skov i Danmark. Alle de mange træer og buske der plantes i Rugballegårds nye Folkeskov er doneret af danskerne og danske virksomheder, som kan være stolte over bidraget til den største Folkeskov i landet. Vi fejrer det på den international dag for Moder Jord, fordi de gavmilde donationer er udtryk for omsorg for vores jord og ønsket om en bæredygtig fremtid. Vi glæder os til en folkelig fejring hvor alle er velkomne, siger Lars Heiselberg Vang Jensen, der er formand for Growing Trees Network Foundation.

En blå og grøn investering i fremtiden

Skovrejsningen ved Rugballegård skov bidrager til det langsigtede mål om at skovlandskaber med tiden skal udgøre 20-25% af Danmarks areal. Et nationalt mål, som Horsens Kommune har taget til sig med et politisk mål om at etablere 470 hektar ny skov i kommunen frem mod 2030, som et vigtigt bidrag til Kommunes arbejde for en bæredygtig udvikling.


- Samarbejde om skovrejsning som denne bidrager til hele 11 ud af FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Den bynære beliggenhed er medvirkende til at Rugballegård Skov og Folkeskov bidrager til så mange af verdensmålene, ved at gøre skovens mange muligheder og oplevelser let tilgængelig, og dermed bidrage til både naturens og borgernes sundhed og trivsel, siger Horsens Kommunes borgmester Peter Sørensen.

Skoven er også vigtig i forhold til at sikre det grundvandsmagasin, som leverer drikkevand til en stor del af Horsens 60.000 indbyggere. Der bruges ingen gødning, sprøjtegifte eller anden kemi i den nye skov, hvilket betyder, at grundvandet bliver beskyttet.

- Tusindvis af kubikmeter vand der tidligere blev ledt væk fra området, er nu, hvor markdrænene er blevet brudt, blevet til tre nye søer i Rugballegård skov. Allerede nu tiltrækker de en række store og små dyr, og giver muligheder for spændende naturoplevelser. Nu nedsives regnvand der falder i skoven eller samles i søerne, i stedet for at blive ledt væk. Derfor vil mere regnvand nå ned til grundvandsmagasinerne og blive til rent drikkevand, som vi kan pumpe op om 30 til 50 år, siger Andreas Boesen, der er næstformand i bestyrelsen for Samn Forsyning ApS og bestyrelsesformand for Horsens Vand A/S.

Praktiske oplysninger

Indvielsen af den nye Folkeskov i Rugballegård Skov finder sted på den international dag for Moder Jord den 22. april kl. 16-17.30.

Ved Hattingvej 20 eller lyskrydset mellem Hattingvej og Ny Hattingvej, er der indkørsel til parkeringspladser ved skoven. Fra parkeringspladserne er der ca. 500 meters gang ind til arrangementspladsen i den nye Folkeskov.

Yderlige oplysninger

Kontaktperson:

 • Projektleder ved Naturstyrelsen, Anders Busse Nielsen, på telefon 51 33 06 92
 • Bestyrelsesformand for Horsens Vand A/S og næstformand for Samn Forsyning ApS, Andreas Boesen, på telefon 50 98 59 92
 • Horsens Kommunes borgmester, Peter Sørensen, på telefon 40 62 68 83
 • Formand for Growing Trees Network Foundation, Lars Heiselberg Vang Jensen, på telefon 40 15 35 94.

Find hele pressemeddelelsen her

Find invitationen og programmet her