Tømning af tank i græsplæne med 3 tanke

Se hvornår din tank skal tømmes

Se hvornår din tank skal tømmes

Samn Forsyning administrerer Horsens og Odder Kommuners tømningsordninger, hvor bundfældningstanke (også kaldet septik- eller trixtanke) og minirenseanlæg som udgangspunkt bliver tømt én gang årligt. 

For kolonihaver i Horsens er samletanke også med i tømningsordningen.