Fjernaflæst vandmåler der er installeret

Din vandmåler

Krav og kontrol

Samn Forsyning vedligeholder og udskifter løbende vandmålere, som er placeret ude ved vores kunder.

Vores nyeste vandmålere er med fjernaflæsning, som betyder, at vi elektronisk indhenter aflæsningen ved årsafregningen. Der sendes derfor ikke aflæsningskort ud.

Det er dog stadig kundernes eget ansvar at holde øje med forbruget, samt sikre, at den fjernaflæste værdi er i overensstemmelse med det, der står på måleren. Det er målernes værdi, der er det rette grundlag for afregningen.

Eventuelle fejl skal indberettes til Samn Forsyning.

I efteråret 2023 påbegynder vi udskiftning af alle målere til digitale fjernaflæste vandmålere. Læs mere her.

 

Hvilken type måler har du?

Nogle målere er udstyret med en boks til fjernaflæsning, hvor den årlige aflæsning vil ske automatisk, såfremt den er ejet af Samn Forsyning.

Enheden til fjernaflæsning kan være enten hvid eller sort, og er placeret ovenpå vandmåleren.

Ved vandmålere uden fjernaflæsning er det de sorte tal, som skal aflæses.

Ofte stillede spørgsmål