Ansøgning om opsætning af bimåler

Der kan ansøges om bimåler til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag.

  • Minus måler: afmåling af vand, der ikke afledes til spildevands- og regnvandsnettet
  • Plus måler: afmåling af vand, der afledes til spildevands- og regnvandsnettet

Reglerne for opsættelse af minus måler, fremgår af nedenstående:

 

Ansøgning om bimåler sker ved, at din autoriserede VVS-installatør udfylder blanketten Ansøgning om bimåler.

Til dokumentation for, at vandet ikke ledes til hverken spildevand- eller regnvandsledning, vedlægger VVS-installatøren et kortbilag med indtegnet afløbsforhold og angivelse af tapsted efter minus måler.

Ved opsat plus måler vedlægges kortbilag med måleren placering.

Samn Forsyning besigtiger og godkender en minus måler.

De årlige aflæsninger af bimåleren benyttes til afregning af vandafledningsbidraget.

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin