Skift af vandmåler

Samn Forsyning vedligeholder og udskifter løbende vandmålere, som er placeret ude ved vores kunder.

Vores nyeste vandmålere er med fjernaflæsning, som betyder, at vi elektronisk indhenter aflæsningen ved årsafregningen. Der sendes derfor ikke aflæsningskort ud.

Det er dog stadig kundernes eget ansvar at holde øje med forbruget, samt sikre at den fjernaflæste værdi er i overensstemmelse med det, der står på måleren. Det er målernes værdi, der er det rette grundlag for afregningen.

Eventuelle fejl skal indberettes til Samn Forsyning.

Hvis du som kunde skal have skiftet din vandmåler, tildeler Samn forsyning dig et tidsrum, hvor vores montør kommer og skifter din måler. Passer denne tid dig ikke, bedes du kontakte os for at få en anden tid.

Overholdes den aftalte tid ikke, så montøren kører forgæves, opkræves et gebyr (jf. takstblad).

Sundhedsmæssige retningslinjer

For at forebygge risikospredning af Covid-19 er der en række foranstaltninger forud for et besøg af vores montør. Læs mere her.

Tekniske retningslinjer

Bemærk at måleren skal være tilgængelig, så vi let kan få adgang til den.

Før vi kommer, skal du teste lukkehanerne før og efter vandmåleren.

Læs mere her

 

OBS. Det er ejerens ansvar, at vandinstallationen er i god stand - også lukkehanerne omkring måleren. Samn Forsyning er kun ansvarlig for selve vandmåleren.

Kan dine rør m.v. ikke tåle, at måleren afmonteres, skal du selv betale for, at din installation bliver bragt i orden. Opstår der en utæthed, eller er du nødt til at have en VVS-installatør til at lave noget på din installation efter målerudskiftningen, skal du selv betale reparationen.

Samn Forsyning fraskriver sig ethvert ansvar for skader, som måtte opstå i forbindelse med udskiftningen af ventiler på en privat vandinstallation, men som i al væsentlighed skyldes manglende vedligeholdelse.

Spørgsmål og svar

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin