Tilbagestrømningssikring

Samn Forsyning har krav til sikring af private installationer for at sikre drikkevandet mod tilbageløb af vand fra de private installationer til vandledningsnettet.

En eventuel forurening af drikkevandet kan få store sundhedsmæssige konsekvenser for befolkningen, men det kan også få økonomiske konsekvenser for den ansvarlige ejer af den installation, som er årsag til forureningen.

Lovgivningen på området har været gældende længe, men udviklingen indenfor både viden og teknik gør, at langt fra alle er korrekt sikret.

Det er den enkelte installationsejers ansvar, at der ikke kan ske et tilbageløb fra installationerne til det fælles vandledningsnet.

Private husstande:

Samn Forsyning forlanger montering af kontrollerbare kontraventiler ved nye installationer og ved større ombygninger.

Læs mere om tilbagestrømningssikring her.

Blanketten til brug for dokumentation for tilbagestrømningssikring finder du her.