Aktuelt 2020

Pressemeddelelser og nyheder fra Samn Forsyning

Find os også på LinkedIn linkedinlogo

 

18-12-2020

 

Vi søger en Regnskabsassistent

 

 

Brænder du for at arbejde med en bred portefølje af opgaver indenfor regnskab og økonomi? Er du serviceminded helt ud i fingerspidserne og har en professionel tilgang til dine opgaver? Og vil du være en del af en arbejdsplads, hvor der er mulighed for at bidrage til udviklingen? Så er det dig, vi mangler!

 

Læs hele stillingsannoncen her

 

 

 

10-12-2020

Taksterne for Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S er godkendt.

Efter tre år på samme niveau stiger prisen for drikkevand i 2021

Udover en prisregulering afspejler prisstigningen på drikkevandet Samn Forsynings udgifter til sikringen af grundvandet. Gevinsten er rent drikkevand, men også bynær skov, som vi forventer bliver et stort aktiv for byen og dens indbyggere.

Samn passer på dit drikkevand, og det gør vi i samarbejde med Naturstyrelsen og Horsens Kommune, ved at plante skov i de områder hvor grundvandet indvindes fra.

På spildevandsområdet afspejler prisstigningen i Horsens og Odder, foruden en pristalsregulering, øgede investeringsomkostninger til separering og dermed reducering af overløb.

Find takstbladene her.

 

03-12-2020

Nyt Drikkevandsregulativ

Det nye regulativ 2021 indeholder alene lovmæssige opdateringer, samt mindre tilføjelser og præciseringer i forhold til det tidligere regulativ.

Drikkevandsregulativtet beskriver forholdet mellem Horsens Vand A/S og de kunder som modtager vand fra selskabet. Regulativet beskriver hvilke forventninger kunderne kan have til Horsens Vand A/S, samt hvilke forpligtelser man har som kunde.

Læs regulativet her. 

 

24-11-2020

Vi søger en kollega som brænder for kundeservice og er skarp til debitorstyring

Søg stillingen her

 

20-11-2020

Udvidelse af Schüttesvej

- Gamle kloakledninger trænger til at blive skiftet, og i den forbindelse graver vi ledninger, der er opdelt i spilde- og regnvand, ned. På den måde er vi klar til, at området på sigt skal kloaksepareres. Horsens Kommune graver i forvejen i området i forbindelse med udvidelsen af Schüttesvej, og derfor giver det god mening, at vi også skifter det, der ligger under vejene i området i samme ombæring.

Læs mere her

 

12-11-2020

Rathlousdaldæmningen blev indviet

Vi var med da Rathlousdaldæmningen i Odder blev indviet. Projektet er resultatet af et godt samarbejde mellem Odder Kommune, Samn forsyning og WSP. Dæmningen skal afhjælpe ved kraftige skybrud og forhindre oversvømmelser.

Læs her mere om det spændende projekt.

 

19-10-2020

Samn Forsyning følger budgetaftale til dørs

Horsens Kommune har i budget 2021-2024 afsat langsigtede investeringer til øget skovrejsning. Samn Forsyning er i samarbejde med Naturstyrelsen klar med supplerende midler, så 300 hektar ny skov kan beskytte drikkevandet fra Højballegårdværket.

Læs mere om projektet i netop udsendte pressemeddelelse

 

08-09-2020

Vi søger ingeniør/Hydrauliker

Motiveres du af komplekse modeller og vil du være med til at sikre fremtidens regn- og spildevandshåndtering?
Så har vi måske lige stillingen for dig, da vi i øjeblikket søger en Ingeniør/Hydrauliker til Mike Urban-Modeller og med interesse for klimaprojekter.

Du kan læse mere om den spændende stilling her og hvordan du søger den. 

 

26-08-2020

Klimaprojekt i Odder

Det første klimaprojekt i Odder, som Samn medfinansierer, er gået i gang og forventes færdig i løbet af efteråret. Projektet skal mindske oversvømmelser i Odder midtby, som tilbage i 2018 var voldsomt ramt. Projektet består i etablering af en 180 m lang jordvold over Odder Å i skoven ved Rathlousdal. Højden vil variere fra 0-2,3 m og volden skal tilbageholde vand fra åen ved skybrud. I volden etableres der desuden en vandbremse, der skal sikre fuld passage for fisk og andre dyr.

 

03-07-2020

Vi søger en Koordinator med juridisk interesse til vores Projektafdeling

I Samn Forsynings Projektafdeling har vi travlt og har derfor oprettet en ny stilling, som skal styrke vores Planlægningsteam. Da der er tale om en ny stillling, vil du kunne være med til at præge stillingens udvikling og indhold.

Læs mere her

 

29-06-2020

Kloakseparering i Gylling ses efter i sømmene

I 2016 blev der gennemført en kloakseparering i Gylling, hvor spildevand fra husholdningen blev adskilt fra regnvandet. Trods Gylling nu er fuldt separeret, opleves der nogle uhensigtsmæssige overløb til Malskær Bæk, når det regner. Odder Kommune har derfor i samarbejde med Samn Forsyning iværksat en undersøgelse af kloakeringen og forholdene i området.

Læs mere i netop udsendt pressemeddelelse

 

26-06-2020

Kloakker og vandrør i store dele af området omkring Jyllandsgadekvarteret skal skiftes

Eksisterende fælleskloak skal erstattes af et tostrenget kloaksystem til henholdsvis spilde- og regnvand, og samtidig skal vandrørene skiftes. Opgaven forventes at strække sig frem til 2023, udtaler Projektleder hos Samn Forsyning, Vicky Gydesen Madsen.

Læs mere i netop udsendt pressemeddelelse

 

04-06-2020

Årsregnskaberne for 2019 er nu blevet godkendt, og det blev her tydeliggjort, at det er lykkedes at opnå flotte resultater. 

- Niels Rosenberg, bestyrelsesformand i Samn Forsyning ApS og i Odder Spildevand A/S, udtaler, at der er stor tilfredshed med den nye fælles strategi, som gør det lettere at have fokus på de fælles virksomhedsmål. Læs mere her

 

20-05-2020

Vi søger en Kundeservicemedarbejder

Brænder du for kundeservice, og ønsker du, at blive en del af et stærkt fællesskab, hvor du kan gøre en forskel for at sikre professionel service og debitorstyring for vores vand- og spildevandskunder? Så mangler vi dig! Læs mere her

 

12-05-2020

For nærmere oplysninger om åbningstiderne på og omkring helligdagenelæs mere her

 

22-04-2020

Pga. strømafbrydelse i Horsens onsdag morgen d. 22. april virker vores telefoner desværre. Der kan i stedet skrives en mail til mail@samn.dk eller prøves igen senere.

 

17-04-2020

Lad vandet løbe inden genåbning af Danmark

Når daginstitutioner, skoler, hoteller og virksomheder genåbner, skal man sikre sig mod legionærsyge.

Samn Forsyning vil på baggrund af råd fra vandselskabernes brancheorganisation, DANVA pointere vigtigheden af, at daginstitutioner, skoler, hoteller og virksomheder sikrer sig mod legionærsyge ved genåbning. Læs mere i pressemeddelelsen her

 

03-04-2020

Vi søger en Fagansvarlig for spildevandsprojekter

Vil du tage ansvar for miljøet, grundvandet og en tryg fremtid? Så læs mere om stillingen her.

 

24-03-2020

Samn Forsyning rækker kunder og samarbejdspartnere en hjælpende hånd

Knap 18 millioner kroner er på vej til Samn Forsynings samarbejdspartnere, som får deres fakturaer betalt tidligere end normalt. Hjælp til kunderne er også en mulighed.

Læs mere i denne pressemeddelelse

 

17-03-2020

Forsyningssikkerheden er i fokus hos Samn Forsyning

...men adgangsforhold er indskærpet, og hovedparten af de administrative medarbejdere arbejder hjemme fra for at undgå coronasmitte. Læs mere i netop udsendt pressemeddelelse.

 

 

12-03-2020

Skærpet forhold i forbindelse med Coronavirus 

Samn Forsyning har den 12. marts taget de nødvendige foranstaltninger i vores driftsafdeling og vores administration.

Vi har derfor skærpet adgangsforhold for eksterne og henviser til, at vi kontaktes pr. telefon på nummer 7626 8700 eller pr. mail mail@samn.dk.

Vi gør selvfølgelig alt for, at vores kunder mindst muligt mærker konsekvenserne af coronavirussen.

Læs mere her

 

03-03-2020

Kom til rundvisning på et af vores renseanlæg 

Samn Forsyning fejrer igen i år Vandets Dag d. 22. marts og inviterer til rundvisning på vores renseanlæg i Horsens og Odder. Læs mere her

 

26-02-2020

Dialogmøde med samarbejdspartnere

Dialog er vigtig!

Det fik både Samn Forsyning og de entreprenører der samarbejdes med øjnene op for, da vi onsdag havde inviteret til dialogmøde for at styrke samarbejdet. Næstformand for Samn Forsyning Andreas Boesen og projektchef Marianne Rasmussen bød velkommen og satte fra starten fokus på, at vi opererer i en kommune, hvor der er fuldt blus på projektarbejder inden for vand og spildevand, herunder byggemodninger, og når det går så stærkt, er det ekstra vigtigt at styrke dialogen.

Herefter var der lagt op til gruppearbejde med et anderledes tvist, da en dygtig tegner med øjne i nakken genskabte hele dialogen med flotte tegninger.

Med visuelle referater, notater fra gruppearbejdet og de mange andre gode input fra mødet, er grundlaget for et endnu bedre samarbejde sat i gang. Og vi er sikre på, at den styrkede dialog vil komme vores kunder i Horsens og Odder til gode, når projekterne først kører. Tak til alle som deltog!

 

17-02-2020

Kalkstabilisering ved projekt i Brædstrup

På Skovvejen i Brædstrup er vi i fuld gang med at separatkloakere. Ved udgravning til ledninger genanvendes jorden oftest til fyldning, og overskudsjord køres bort. Er det derimod lerholdigt jord, hvilket er tilfældet på Skovvejen i Brædstrup, kan det være vanskeligt at komprimere jorden efterfølgende. Som oftest vil man derfor fylde nyt sand i, men her har vi sammen med vores entreprenør benyttet os af kalkstabilisering.

Se hvordan her.

 

04-02-2020

Velkommen til vores nye kontorelev

Byd velkommen til vores nye kontorelev Sabrina Jessien Østergaard. Vi har glædet os til at Sabrina kom, og sendte hende her på dag 2 på en rundvisning på vores renseanlæg i Horsens. Den bedste introduktion til Samn Forsyning fås næppe, inden hun kaster sig i krig med kundebetjening, afregningsopgaver og andre spændende ting i Kunde- og økonomiafdelingen. Læs mere om hvordan det er at arbejde ved Samn Forsyning her

 

03-02-2020

Vi søger Projektingeniør til faglig tung Projektafdeling

Har du lyst til at være en del af vores Projektafdeling, som planlægger og gennemfører spændende og udfordrende projekter inden for klima- og spildevandsområdet? Læs mere her.

 

13-01-2020

Temadag arrangeret af KL og DANVA....

Endnu engang har vi bidraget til vidensdeling. Projektleder ved Samn Forsyning Christina Skipper Ravn havde på en temadag, arrangeret af KL og DANVA, et indlæg om "Regnvandsbassiner og udledningstilladelser". Christina kom bl.a. ind på de udfordringer og problematikker Forsyningerne kan stå med, når kommunerne stiller nye krav.

 

10-01-2020

Nye takster for 2020....

Læs dem her

 

Læs flere nyheder fra 2019 her

Åbningstider....

Aktuelle driftsforstyrrelser.....
Planlagt ledningsarbejde i dit område.....