Bekæmpelse af Legionellabakterier

Hvad er Legionellabakterier og meget andet....

Årsagen til forekomsten af Legionella i varmtvandsystemerne er ofte lange opholdstider eller bakterievækst i gamle varmtvandsbeholdere. Legionella kan forekomme i alle varmtvandsystemer hvor temperaturen er for lav eller vandforbruget er for lavt, så installationerne ikke bliver skyllet tilstrækkeligt igennem.

Hvad er Legionellabakterier?

Legionellabakterier er almindelige i våde og fugtige miljøer. Bakterierne formeres bedst ved temperaturer mellem 25°C og 45°C, og trives derfor ofte godt i varmtvandssystemer, hvor temperaturen er mellem 30°C og 50°C . Bakterierne kan ikke vokse ved temperaturer under 20°C og over 50°C.

Mange arter af Legionellabakterier er ikke sygdomsfremkaldende, men er man uheldig kan Legionellabakterier være årsag til to sygdomme hos mennesker: Legionærsyge og Pontiac feber.

Legionærsyge

Legionærsyge er en alvorlig form for lungebetændelse. Den rammer oftest personer, der i forvejen af en eller anden grund har nedsat immunforsvar. Der registreres omkring 100 tilfælde om året i Danmark.

Pontiac feber

Pontiac feber er en influenzalignende sygdom. De influenzalignende symptomer går hurtigt over i løbet af få dage uden behandling. Antallet af tilfælde med Pontiac feber kendes ikke.

Hvordan smitter Legionellabakterier?

Legionellabakterien smitter ikke ret let, og det er kun en lille andel af de mennesker, der udsættes for bakterien, som bliver syge af den.

Bakterierne smitter kun hvis de indåndes, og oftest sker dette ved indånding af små vanddråber; de såkaldte aerosoler. De små vanddråber kan indåndes ved brusebad eller i forbindelse med befugtningsanlæg. Man bliver ikke syg af at drikke vandet, eller på anden måde håndterer vandet som f.eks. ved vask eller tøjvask.

Legionellabakterier smitter ikke fra person til person.

Hvordan undersøges der for Legionellabakterier ?

Ved mistanke om forekomsten af Legionellabakterier kan der undersøges for bakterierne i en vandprøve fra varmtvandsystemet. Vandprøven kan enten udtages fra en bruser, hvor der er størst risiko for smitte, eller fra den vandhane, som ligger længst væk fra varmtvandsbeholderen. Her er temperaturen lavest, hvilket giver de bedste betingelser for vækst af Legionellabakterier. Vandprøven bør udtages af et autoriseret laboratorium og undersøges på Statens Seruminstitut. Vandprøver udtages ved ejerens foranledning og på ejerens regning.

Der findes ikke p.t. nationale grænseværdier for indholdet af Legionellabakterier i det varme og det kolde brugsvand. Hvis der forekommer mere end 1000 Legionellabakterier pr. liter vand ved et analyseresultat, bør der iværksættes varmedesinfektion og udskylning. Hvis indholdet af Legionellabakterier er over 10.000 antal/liter, bør man også undersøge muligheden for ombygning af installationerne og desinfektion.

Hvordan bekæmpes Legionellabakterier i varmtvandssystemet?

Hvis der er konstateret Legionellabakterier i varmtvandssystemet, er det vigtigt at få bekæmpet problemet. Ved en vandtemperatur på 55°C dør Legionellabakterien inden for 5 - 6 timer. Ved en temperatur på 60°C dør Legionellabakterierne inden for 32 minutter, og ved en temperatur på 66°C dør Legionellabakterierne inden for 2 minutter.

Ved høj indhold af Legionellabakterier (mere end 10.000 legionellabakterier/liter), anbefales det at desinficere varmtvandsystemet. Dette gøres bedst ved at udslamme varmtvandsbeholderen og derefter gennemskylle alle ledninger med 70°C varmt vand i f.eks. ½ time. Det varme vand skal nå alle tapsteder og løbe i ca. 5 minutter. Pas på skoldningsfaren ved varmedesinfektionen og gennemskylningen med det varme vand.