Skilt ved Nørrestrand der fortæller om projektet

Nord for Nørrestrand

Horsens kommune har planlagt byudvikling Nord for Nørrestrand, der med sine i alt 6,8 km2 er Danmarks største byudviklingsområde.

Planen vil beskytte den særligt fine natur, der ligger ved siden af byggepladsen, men også fremme naturen mellem boligerne.

Sammen med byggeriets øvrige bygherrer, leder vi det regnvand, som falder i området, via grøfter til en regnvandssø. Regnvandet behøver ikke komme forbi renseanlægget, det kan sendes direkte tilbage i naturens kredsløb.

Kontaktoplysninger

Du vil altid kunne holde dig orienteret om projektet og dets fremgang her på hjemmesiden, men det vil være en stor hjælp, hvis du vil sende dine kontaktoplysninger til mail@samn.dk (oplys gerne navn, adresse, mail og telefon nr.)

Har du andet vedrørende projektet du vil dele, er du også velkommen til at skrive til os. Husk at mærke mailen Nørrestrand.

Oplysningerne vil kun blive brugt til korrespondance med Samn Forsyning ApS.

Kontaktperson

Samn Forsyning ApS

Projektleder: Berit Fristed Kristensen
Telefon:76268872
Mail: bfk@samn.dk

Klik på billedet og læs hvad der står på det fine skilt, der er er placeret i området. 

Læs også vedhæftede artikel fra området "Regnvandsbassiner giver levesteder til sommerfugle og brumbasser"