Skift af vandmåler

Alle vandmålere i vores forsyningsområde skal skiftes til at være digitale fjernaflæste vandmålere

I løbet af 2023 og 2024 skal alle husstande, erhvervsejendomme og offentlige bygninger have installeret en ny digital fjernaflæst vandmåler.

Ved spørgsmål om booking, udskiftning af måler og den nye vandmåler kan du kontakte Eltel Networks A/S på tlf. 8813 5857 mandag til torsdag fra kl. 7:30-15:30 og fredag fra kl. 7:30-15:00.

Ved spørgsmål til projektet, kan du kontakte Samn Forsyning på maalerskift@samn.dk eller på telefon 7626 8700