Skift af vandmåler

Alle vandmålere i vores forsyningsområde skal skiftes til at være digitale fjernaflæste vandmålere