Parcelhus med flot grøn have

Tips og gode råd - spildevand

Få gode råd om dit spildevand, skybrud, rotter og andet

 • Skyl aldrig bleer, hygiejnebind, engangsvaskeklude, vatpinde, vat, kondomer, kattegrus m.m. ud i toilettet. Det kan give forstoppelse i dit interne kloaksystem og gener i vores pumpesystemer.
 • Hæld aldrig fedt i køkkenvasken. Det størkner med tiden og medfører tilstopninger. Tør det overskydende fedtstof af gryder og pander med køkkenrulle før du vasker op.
 • Hæld aldrig miljøfarligt affald som f.eks. kemikalier, maling, opløsningsmidler, olie og medicinrester i kloakken. Det er til gene for både miljøet og kloakarbejdernes sundhed. Aflever det i stedet på din genbrugsplads.
 • Rens jævnligt tagrender for blade og små grene (særlig vigtigt lige efter løvfald). 
 • Rens sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb mindst en gang om året.
 • Fej ikke grus, blade og lignende ned i nedløbsbrønden. Det bliver liggende på bunden og vil med tiden medføre tilstopninger.
 • Rens jævnligt vandlåse og gulvafløb.
 • Tilse og rens jævnligt eventuelle pumper, højvandslukker m.m.
 • Overdæk ikke dine brønddæksler. Brøndene er anbragt som rensemulighed og skal være nemme at komme til.
 • Undersøg jævnligt om dine brønddæksler er i orden.
 • Hold øje med terrænet. Hvis jorden sætter sig rundt om brønde, er det tegn på fejl i kloakken.
 • Plant ikke træer over eller ved siden af kloakken. Rødderne søger efter vand og kan ødelægge rørene eller medføre tilstopninger.