Vandmåler
15.08.2023

17.500 vandkunder i Horsens skal have ny digital fjernaflæst vandmåler

I september starter et pilotprojekt, hvor 350 husstande, erhvervsejendomme og offentlige bygninger får installeret en ny digital vandmåler, som automatisk sender data til Samn Forsyning. Udover at gøre hverdagen nemmere for kunderne er det også forventningen, at de nye vandmålere vil reducere vandspild.

Et toilet der løber, et utæt vandrør under gulvet, en udendørs vandhane der drypper. Hvert år spildes der store mængder rent drikkevand på installationer, som er mere eller mindre defekte. Udover at det kan føre til store ødelæggelser, koster det også kunderne mange tusinde kroner, når drikkevandet løber til ingen verdens nytte. Men de tider, hvor den slags kan foregå ubemærket, er ved at være slut.

- Lige før sommerferien kunne vi melde ud, at Samn Forsyning har indgået en aftale med Saint-Gobain, der leverer et system til digital vandaflæsning og måling. Det nye system sender løbende data til Samn Forsyning. Dermed kan udsving og uregelmæssigheder registreres hurtigt og effektivt, fortæller Andreas Boesen, bestyrelsesformand i Samn Forsyning.

Selvom det fortsat er kundernes ansvar, at deres installationer er tætte og fungerer korrekt, er det også i Samn Forsynings interesse at hjælpe kunderne i det omfang, det kan lade sig gøre.

- Samn Forsyning arbejder målrettet på at gøre driften mere bæredygtig og støtte op om FN’s 17 Verdensmål. Det kan de automatiske målere hjælpe os med, siger Andreas Boesen og peger på, at den øgede overvågning af vandforbruget kan hjælpe virksomheder, kommunale institutioner og private husstande med at følge og mindske deres forbrug. Derudover vil Samn Forsyning også hurtigere og lettere opdage lækager i deres egne rør.

Nye målere på vej til 17.500 kunder

I løbet af det næste år skal samtlige 17.500 vandkunder i Samn Forsyning have installeret de nye målere.

- Det er et kæmpe projekt, vi skal løse i samarbejde med kunderne og vores leverandører. Det kræver rigtig meget koordinering og samarbejde, fortæller Marianne Hyltoft, der er Samn Forsynings projektleder på opgaven. Hun henviser til, at der skal en montør ud til hver eneste af de 17.500 vandinstallationer og udskifte den gamle måler med den nye, før projektet er gennemført. Derfor har Samn Forsyning prioriteret, at begynde udskiftningen med et pilotprojekt, der involverer 350 udvalgte kunder.

- De første 350 kunder repræsenterer et bredt udvalg af virksomheder, offentlige bygninger og forskellige private boligformer. Formålet er at få testet informationsniveauet, tidsforbruget og brugervenligheden i projektet, inden vi ruller det bredt ud. Vi ønsker at give alle vores kunder en god oplevelse i forbindelse med udskiftningen.

Samn Forsyning sender breve direkte ud til alle de berørte kunder med en tid for udskiftning og anvisning om, hvordan man kan ændre den fastsatte tid, hvis man ikke har mulighed for at være hjemme.

- Vi håber, det kommer til at forløbe til alles tilfredshed, slutter Marianne Hyltoft.
 

Fakta om projektet

  • Beslutningen om udskiftningen af alle målere er truffet på baggrund af efterspørgsel om bedre data på vandforbruget fra både private kunder, erhvervsliv og offentlige myndigheder samt for at sikre alle parter bedre mulighed for at opdage og udbedre lækager.
  • De nye målere er fuldautomatiske såkaldte IOT-målere. IOT står for Internet Of Things. Målerne kan automatisk levere forbrugsdata tilbage til Samn Forsyning, og derfor kræver målerne ikke en traditionel internetforbindelse for at kunne fungere.
  • Når de nye målere er installeret, vil det ikke længere være nødvendigt at aflæse og indsende egne forbrugsdata til Samn Forsyning. Samn Forsyning anbefaler dog, at man stadig holder øje med sit forbrug for at sikre sig mod fejl og lækager i ens egne installationer. Det er fortsat kundernes eget ansvar.
  • De første 350 målere installeres efter planen i september, hvorefter hovedprojektet rulles ud.
  • Alle 17.500 målere ved samtlige kunder hos Horsens Vand forventes at være udskiftet i løbet af 2024. Projektet bidrager især til FN’s verdensmål nummer 6 – bæredygtig forvaltning af vand.

Læs mere om projektet på vandmaaler.samn.dk

Denne nyhed er også udsendt som pressemeddelelse 15. august 2023