Vejledning for aflevering af slam

Registrer aflevering af slam med SMS

Alt slam der bliver afleveret på Horsens eller Odder renseanlæg skal registreres.
Registreringen skal ske pr. SMS, hvorefter vi opkræver et enhedsgebyr pr. tømning.

Aflevering af slam skal ske inden for åbningstiden:

Mandag - torsdag fra kl. 7.00-15.00
Fredag fra kl. 7.00-12.00

Udenfor åbningstiden er det kun muligt at komme ind på renseanlæggene efter aftale.