Aflevering af slam

Registrer aflevering af slam med SMS

Alt slam der bliver afleveret på Horsens Centralrenseanlæg skal registreres i mængde og slamtype. Registreringen skal ske pr. SMS, hvorefter vi opkræver et enhedsgebyr pr. tømning.

Aflevering af slam skal ske inden for åbningstiden:

Mandag - torsdag fra kl. 7.00-15.00
Fredag fra kl. 7.00-12.00

Udenfor åbningstiden er det kun muligt at komme ind på renseanlægget efter aftale.

I Odder afleveres slam efter forudgående aftale.