Kontrollerbar kontraventil

Afprøvning af tilbageløbssikring

Samn Forsyning stiller krav om tilbageløbssikring af private installationer

Krav om tilbageløbssikring af private installationer sker for at forhindre tilbageløb af vand fra de private installationer til vandledningsnettet og dermed drikkevandet. 

Det er den enkelte installationsejers ansvar, at der ikke kan ske et tilbageløb fra installationerne til det fælles vandledningsnet.

I private husstande forlanger Samn Forsyning montering af kontrollerbare kontraventiler ved nye installationer og ved større ombygninger. 

Det er en god ide, jævnligt at kontrollere kontraventilen - gerne mindst én gang om året.