Hovedgård

Kloakseparering i Hovedgård

Der udføres separatkloakering af det fælleskloakerede kloaksystem i den sydlige del af Hovedgård.

Markeret med rødt er etape 1 af kloaksepareringen i Hovedgård syd.
Et mere detaljeret billede findes her

Informationsmøder:

 • Informationsmøde er afholdt i juni 2022 kl. 18.30.

Følgende gader er omfattet af separatkloakeringens etape 1:

 • Søndervænget
 • Nylandsvej
 • Dele af Horsensvej

Følgende gader er påvirket af gravearbejder mm. under etape 1:

 • Heilesenvænget
 • Dele af Horsensvej

Derudover omfatter arbejdet under etape 1:

 • Etablering af regnvandsbassin
 • Etablering af pumpestation

Tidsplan

2022 udføres:

 • Søndervænget.
  Separeringsarbejderne starter i den sydligøstlige ende af projektområdet. Opstart er i august 2022.

2023 udføres:

 • Resten af Søndervænget
 • Dele Horsensvej
 • Nylandsvej.
  Etape 1 forventes afsluttet i sommeren 2023
 • Øvrige etaper (info følger)

2024 udføres:

 • Øvrige etaper

Kontaktoplysninger

Du vil altid kunne holde dig orienteret om projektet og dets fremgang her på hjemmesiden eller hvis du kontakter en af nedenstående personer.

Projektleder: Vicky Gydesen Madsen - Tlf.: 7626 8731 - E-mail: vgm@samn.dk

Tilsynsførende: Jørgen K. Ebbesen – Tlf.: 7626 8745 - E-mail: jke@samn.dk