Begreber

Uddybende forklaring på de mest almindelige parametre som der undersøges for.

  • Hårdhed (°dH):

Angiver indholdet af calcium og magnesium. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer, hvorimod høj hårdhed medfører større sæbeforbrug ved vask samt kalkudfældninger.

  • pH:

Angiver vandets surhedsgrad. Værdier mellem 7 - 8 ligger indenfor normalområdet.

  • Jernindhold (Fe):

Hvis jernindholdet i drikkevandet er over grænseværdien kan det give uklart vand, bismag, aflejringer i vandinstallationer, misfarvning af for eksempel håndvaske, toiletkummer og vasketøj.

  • Mangan (Mn):

Forekommer sammen med jern og giver samme ulemper. Hvis mangan udfældes er det sort, hvorimod udfældet jern har en rødlig-orange farve.

  • Nitratindhold (NO3):

Et nitratindhold over grænseværdien kan, især for spædbørn, være sundhedsskadeligt, idet nitrat i fordøjelsessystemet omsættes til nitrit, som kan hæmme blodets iltoptagelse.

  • Kloridindhold (Cl):

Kloridindhold over grænseværdien giver en salt smag.

  • Fluorindhold (F):

Et indhold på ca. 1 mg/l er gavnlig for tænderne.  Et højt indhold af fluorid kan nedbryde tænder og knogler.

  • Kimtal, 22 grader celcius:

Hvis dette tal overstiger grænseværdien tyder det på tilførsel af bakterier fra overfladevand, plantedele eller jord, eller på mikrobiel vækst.

  • Coliforme bakterier:

Findes i jord, forrådnede plantedele og overfladevand. Coliforme bakterier i drikkevand kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord.

  • E.coli:

Findes i menneskers og dyrs tarmkanal. Påvisning af E.coli i drikkevand er normalt et tegn på frisk fækal forurening og dermed risiko for tilstedeværelsen af sygdomsfremkaldende bakterier.