Vandtårn om aftenen
20.06.2024

Forberedelse til krise - Sådan forholder du dig

I en krisesituation, som f.eks. ekstremt vejr eller sabotage, kan der opstå mangel på strøm eller vand. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at alle danskere bør kunne klare sig i tre dage under sådanne forhold.

Strømafbrydelser og drikkevandsforsyningen

- Vores driftschef Jens Peder W Hansen udtaler: "En strømafbrydelse vil påvirke meget af det, vi tager for givet i dagligdagen – også forsyningsforhold som dit drikkevand og det spildevand, der bliver ledt væk fra f.eks. toilet og bad. I tilfælde af en strømafbrydelse vil vores forsyning af drikkevand blive påvirket."

Beredskabsstyrelsen anbefaler, at alle danskere bør være forberedt til at kunne klare sig i tre dage i tilfælde af en krise, som f.eks. ekstremt vejr eller sabotage, der kan føre til mangel på strøm eller vand. En af anbefalingerne er, at du skal have drikkevand stående. Beredskabsstyrelsen skriver, at det både kan være drikkevand på flaske eller drikkevand tappet fra vandhanen. 

- Vi anbefaler altid at drikke postevand, men ved opbevaring i længere tid, kræver det god hygiejne. Vil du gerne tappe postevand som kriseberedskab, anfaler vi derfor, at følge vores råd af hensyn til vandets kvalitet. Hvis man er usikker på denne proces, er det bedre at købe flaskevand siger Jens Peder W Hansen.

Læs mere om anbefalingerne her. 

Strømafbrydelser og spildevandshåndtering

Strømafbrydelser påvirker vores spildevandspumper, hvilket fører til opstuvning af spildevand i kældre og på offentlige arealer. For at minimere opstuvningen af spildevand og skader som følge af det, anbefaler vi:

  • Minimer dit vandforbrug til absolut minimum.
  • Fjern værdigenstande fra kælderen, eller kolds dem op.

Skulle uheldet være ude og der er kommet spildevand i kælderen eller på terræn, skal du:

  • Undgå kontakt med spildevandet: Det kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.
  • Selv tage kontakt til dit forsikringsselskab.

Ekstrem regn påvirker også vores spildevandssystem, så forbered dig, hvis der varsles om ekstremt vejr som skybrud og stormflod, så det kan betyde vand i kældre, bygninger og på terræn.  

  • Fjern værdigenstande fra kælderen, eller klods dem op.
  • Bor du lavt eller ud til et vandløb eller fjorden, kan du med fordel sikre din ejendom med fx sandsække – se kommunens beredskab herom.  
  • Tjek udendørs riste, afløb og tagrender.
  • Hav nødvendige redskaber klar: Som spande, skovle, koste og klude.
  • Hold opsyn med hjemmet.

Læs mere her.

På beredskabsstyrelsens hjemmeside Forberedt på kriser kan du også læse mere.