Skov med mark foran

Grundvand

Klimaudfordringer kan betyde grundvandsproblemer

Her kommer der bl.a. information om, at klimaudfordringer kan betyde grundvandsproblemer for den enkelte lodsejer, herunder ansvarsforhold.