Kvarter i Odder med regnvandsbassin foran

Årsafregning og 1. aconto

Din årsafregning og 1. aconto er landet

Problemer med login for at se din regning på MinForsying? Følg denne vejledning

 

Du har modtaget en aconto-regning for afledning af spildevand og for dit vandforbrug, hvis det administreres af  Samn Forsyning. Dette gør du to gange om året. 

  • Årsafregningen med 1. aconto udsendes i uge 10 til betaling den 4. april 2022
  • 2. aconto-regning udsendes i september og opkræves med forfald i oktober

På årsopgørelsen er det foregående års forbrug opgjort i forhold til de indbetalte aconto beløb. Hvis dit forbrug overstiger aconto-betalingerne, vil regningen være højere end seneste aconto-regning. Hvis dit forbrug omvendt har været mindre end aconto-betalingerne, bliver regningen mindre.  

Skønner du eller Samn Forsyning, at der vil ske en væsentlig ændring i det årlige vandforbrug, kan acontobeløbet ændres.

I specielle tilfælde forbeholder vi os ret til at udsende mere end 2 årlige aconto-regninger.

Ofte stillede spørgsmål