Trappemodel

Afregningstakst ved stort forbrug

Erhvervskunder med et stort vandforbrug kan tilmelde sig en trappemodel til afregning af vandafledningsbidraget.

Ordningen har været gældende siden 1. januar 2014 og gælder ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår og har et årligt vandforbrug større end 500 m³.

Bemærk at såfremt ejendommen allerede er tilmeldt trappemodellen, skal det ikke gøres igen.

Det er tilstrækkeligt at vederlaget alene dækker varernes eller ydelsernes omkostninger. Virksomheder med ydelser der betales med gebyr kan også være omfattet. Det er uden betydning om aktiviteten udøves af en non-profit virksomhed, hvis den udøves i konkurrence med andre virksomheder på et marked, og at ydelsen leveres mod et vederlag.

I tvivlstilfælde skal forståelsen af begrebet fastlægges i lyset af de statsstøttelige regler.

Trappemodellen består af 3 trin, og hvert trin har en kubikmeterpris for vandafledningsbidraget. 

  • Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m³ om året.
  • Trin 2 er vandforbrug over 500 m³ til og med 20.000 m³ om året.
  • Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m³ om året.

Trappemodellens betydning for priserne:

Taksterne for trin 2 er 20 procent lavere end prisen for trin 1, og taksten for trin 3 er 60 procent lavere end trin 1.