Søg i ledningsejerregistret

Hvis du skal påbegynde et gravearbejde

Ledningsejerregistret (LER) er et landsdækkende register over ledningsejere. LER indeholder oplysninger om personer og virksomheder, som ejer ledninger i den danske undergrund samt om placering af ledningerne. Loven kræver, at der ved gravearbejde uden for privat ejendom, skal hentes oplysninger om ledningers placering i LER, så graveskader kan undgås.

Du skal søge i ledningsejerregistret hver gang, du skal påbegynde et gravearbejde.

Du kan ikke indhente ledningsoplysninger direkte hos Samn Forsyning.