Bestyrelsen i Horsens Vand Energi A/S

Horsens Vand Energi A/S er 100 % ejet af Horsens Vand Holding A/S.

Horsens Vand Energi A/S ledes af en bestyrelse med fem medlemmer udpeget af generalforsamlingen.

Bestyrelsen i Horsens Vand Energi A/S:

 • Ole Texel
  Bestyrelsesformand
 • Jens Peder Hansen
  Bestyrelsesmedlem
 • Anne Ellegaard
  Bestyrelsesmedlem
 • Marianne Randrup Rasmussen
  Bestyrelsesmedlem
 • Jacob Knudsen
  Bestyrelsesmedlem

Direktionen i Horsens Vand Energi A/S:

 • Jacob Knudsen
  Direktør