Renseanlæg i Odder

Odder Spildevand A/S

Odder Spildevand A/S blev dannet i 2010 med baggrund i den nye vandsektorlov.

Pr. 1. januar 2017 indtrådte Odder Spildevand A/S i et fælles serviceselskab Samn Forsyning, hvor drift og administration er samlet.

Odder Spildevand A/S renser og afleder spildevandet med respekt for naturen og vandmiljøet. Vores kunder kan regne med, at de altid får den mest miljøansvarlige ydelse til den bedst mulige pris.

Odder Spildevand A/S håndterer regnvand og spildevand fra ca. 10.000 husstande* og virksomheder, som er tilsluttet kloaksystemet, samt regnvandet fra kommunens vejanlæg. I alt håndterer vi årligt 2,5 millioner kubikmeter regnvand på vores anlæg.

 

* Inkl. forbrugssteder der afregnes for tømningsordning og statsafgift for egen spildevandsafledning