Anlægsprojekt med gravemaskiner
02.03.2023

Samn Forsyning går i gang med kloakseparering på Studentervænget, Lovbyvej og Buevej.

Eksisterende fælleskloak skal erstattes af et tostrenget kloaksystem til henholdsvis spilde- og regnvand, og samtidig skal vandrørene skiftes på Buevej.

Som en del af Horsens Kommunes spildevandsplan skal kloaksystemet i området omkring Studentervænget separatkloakeres. Det er godt for både miljøet men også for økonomien, da mindre vand skal pumpes og renses. Formålet med separeringen er at begrænse oversvømmelser og overløb af opblandet spildevand til vandløbene ved kraftige regnskyl.

Separering betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand, der før løb i samme rør, nu skal løbe i hvert sit rør, hvor regnvandet ledes til et nærliggende vandløb og spildevand ledes til renseanlægget.

På selve Buevej udskiftes den 70 år gamle vandforsyningsledning og de fleste vandstik i forbindelse med kloaksepareringen. Studentervænget og Lovbyvej fik nye vandforsyningsledninger og vandstik i 2004, og vandforsyningen udskiftes derfor ikke på disse veje.

Det forventes, at projektet omkring Studentervænget, Lovbyvej og Buevej startes op i marts-april 2023 og afsluttes i løbet af foråret 2024.

- Opgaven forventes at strække sig frem til 2024, udtaler Projektleder hos Samn Forsyning, Berit Fristed Kristensen og beklager på forhånd, hvis beboerne i området mellem Silkeborgvej og Schüttesvej undrer sig over, hvorfor Samn Forsyning nu kommer igen.

- Vi har været nød til at tage projekter som disse i etaper, for ikke at spærre hele områder af på en gang. Og nu er det så tid til at få den sidste del i området omkring Studentervænget kloaksepareret.

Til gengæld vil området derefter været kloaksepareret, hvilket afspejler Horsens Kommunes spildevandsplaner for afskaffelse af spildevand.