Forbrug

Forstå dit forbrug og styr selv dine regninger

Du opkræves a'conto for dit vandforbrug og afledning af spildevand to gange om året - i marts og september.

Sammen med a'conto opkrævningen i marts måned får du en årsopgørelse, hvor det foregående års forbrug er opgjort i forhold til det indbetalte a'conto beløb. Dit forventede forbrug reguleres årligt jf. foregående års forbrug.

Skønner du eller Samn Forsyning, at der vil ske en væsentlig ændring i det årlige vandforbrug, kan acontobeløbet ændres.

Prisen afhænger af, hvilket vandværk du er tilknyttet. Får du ikke vand fra et af Samn Forsynings vandværker, men fra et privat vandværk i Horsens eller Odder Kommune, betaler du kun for afledning af spildevand til Samn Forsyning.  

Afledning af spildevand, også kaldet et vandafledningsbidrag, er bl.a. til vedligeholdelse af kloakledninger og drift af renseanlæg, som sikrer at vandet er helt rent, inden det sendes tilbage til naturen igen.

Vi anbefaler altid selv at holde øje med dit vandforbrug. Det er derfor en god ide at aflæse vandmåleren ofte og føre kontrolkort, så unormale udsving opdages i tide. Læs mere her, hvorfra du også kan downloade et kontrolkort.

 

Spørgsmål og svar

Kontakt Samn Forsyning

 7626 8700
 forbrug@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

 

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin