Forbrug

Forstå dit forbrug og styr selv dine regninger

Vi sender årligt to acontoregninger og en årsopgørelse. 

Acontobeløbet er beregnet ud fra sidste periodes forbrug.

Skønner du eller Samn Forsyning, at der vil ske en væsentlig ændring i det årlige vandforbrug, kan acontobeløbet ændres.

Din vandregning er baseret på dit aktuelle vandforbrug. Afhængig af hvilke ydelser du modtager, betaler du også til den fælles vedligeholdelse og udvikling af vandværker og vandledninger m.m. Herudover betaler du også for at komme af med vandet igen, også kaldet et vandafledningsbidrag. Det er blandt andet til vedligeholdelse af kloakledninger og drift af renseanlæg, som sikrer at vandet er helt rent, inden det sendes tilbage til naturen igen.

Vi anbefaler altid selv at holde øje med dit vandforbrug. Det er derfor en god ide at aflæse vandmåleren ofte og føre kontrolkort, så unormale udsving opdages i tide. Læs mere her, hvorfra du også kan downloade et kontrolkort.

 

Spørgsmål og svar

Kontakt Samn Forsyning

 7626 8700
 forbrug@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

 

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin