Aflæs din måler

Aflæsning af måler skal ske pr. 31.12 og indberettes senest 6. januar 2022

Aflæsning af vandmåler og indberetning af målerstand er kun relevant for en del af vores kunder.

  • Hvis du bor i Horsens Kommune, skal du MÅSKE selv aflæse og indberette. Det afhænger af, hvilken type kunde du er.
    Alle kunder som skal aflæse, vil dog modtage besked enten via post, e-Boks eller e-mail.

    Læs næste afsnit Hvilken type kunde er du?
     
  • Hvis du bor i Odder Kommune, modtager vi automatisk din aflæsning fra dit vandværk, og du skal ikke foretage dig noget.