Aflæs din måler

Aflæsning af måler skal ske pr. 31.12

Aflæsning af vandmåler og indberetning af målerstand er kun relevant for en del af vores kunder.

  • Hvis du bor i Horsens Kommune, skal du MÅSKE selv aflæse og indberette. Det afhænger af, hvilken type kunde du er. Læs næste afsnit Hvilken type kunde er du?
  • Hvis du bor i Odder Kommune, modtager vi automatisk din aflæsning fra dit vandværk, og du skal ikke foretage dig noget.