Aflæs din måler

Aflæsning af måler skal ske pr. 31.12

Aflæsning af vandmåler og indberetning af målerstand er kun relevant for en del af vores kunder.

  • Hvis du bor i Horsens Kommune, skal du MÅSKE selv aflæse og indberette. Det afhænger af, hvilken type kunde du er.
    Alle kunder som skal aflæse, vil dog modtage besked enten via post, e-Boks eller e-mail.

    Læs næste afsnit Hvilken type kunde er du?
     
  • Hvis du bor i Odder Kommune, modtager vi automatisk din aflæsning fra dit vandværk, og du skal ikke foretage dig noget.
    • Dog med undtagelse af, hvis du har en bimåler. Så skal du selv aflæse og indsende aflæsningen til os. 

Ofte stillede spørgsmål