Gavearbejde ved Jyllandsgadekvarteret

Jyllandsgadekvarteret

Kloakseparering i Jyllandsgadekvarteret

Horsens Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i området omkring Jyllandsgade. Formålet med separeringen er at begrænse risikoen for oversvømmelser og udledning af urenset spildevand til vandløbene ved store regnskyl.

Separering betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand, der før løb i samme rør, nu skal løbe i hvert sit rør, hvor regnvandet ledes til et nærliggende vandløb og spildevand ledes til rensningsanlægget.

Projektet i Jyllandsgadekvarteret strækker sig over en årrække på 8 år. Projektet er komplekst grundet de mange trænge gader og ældre huse. Mange af de eksisterende rør i området er næsten 100 år gamle, og derfor er nogle af dem i dårlig stand og mangler kapacitet. I den forbindelse ønsker Samn Forsyning ApS at gennemføre en udskiftning af de offentlige kloakledninger. Per Aarsleff A/S står for udførelsen af arbejdet. Man har valgt at dele projektet op i 3 etaper, som kan ses på oversigtskortet herunder.

Etaper

  • Etape 1 (grøn): Sjællandsgade, Fyensgade, Bjerregade, Falstersgade, Læsøgade, Christianholmsgade, Jyllandsgade del 1, Samsøgade, del 1. 
  • Etape 2 (gul): Holmboes Allé del 1, Samsøgade del 2, Jyllandsgade del 2, Spedalsø, Tunøgade, Boligselskabet. Læs mere her
  • Etape 3 (rød): Holmboes Allé del 2, Jyllandsgade del 3, Sejrøgade.

Tidsplan

Det vil være muligt at se en overordnet tidplan for den enkelte etape kort efter opstart.

  • Etape 1 (grøn): 2020 - 2023
  • Etape 2 (gul): 2023 - 2025 
  • Etape 3 (rød): 2025 - 2027

Information

Informationsmøde

I forbindelse med projektet afholder vi løbende infomøder. Her kan de berørte grundejere høre om projektet, samt stille spørgsmål til både projektledere fra Samn Forsyning, repræsentant fra Horsens Kommune og entreprenøren, Per Aarsleff A/S.

På infomøderne bliver der uddelt en folder om projektet, hvori der findes praktiske oplysninger om projektet såsom; Hvorfor vi lægger nye kloakledninger, hvad separatkloakering medvirker til, hvornår og hvordan udførelsen vil foregå, og hvad man som grundejer selv har ansvaret for at gøre og betale for.

Orientering

Du vil løbende kunne holde dig orienteret om projektet og dets fremgang her på hjemmesiden.

Adgangsforhold

Når gravearbejdet er i gang, vil adgangsforholdene blive påvirket. Der vil, som projektet skrider frem, blive etableret afspærring og omkørsel. Der vil dog være dage, hvor man ikke kan forvente kørende adgang til sin ejendom. De berørte ejendomme bliver orienteret inden, der spærres af.

Friarealet langs udgravningen og fortovet skal bruges som redningsvej, derfor er parkering ikke mulig langs udgravningen.

Kontaktinformation

Kontaktperson ved Samn Forsyning ApS
Projektleder Vicky Gydesen Madsen
Telefon: 7626 8731
Mail: vgm@samn.dk

Kontaktperson ved Per Aarsleff A/S     
Formand Kasper Nymark
Telefon: 2137 3065
Mail: kny@aarsleff.com