Vandflaske der tappes vand i fra vandhane

Ophævelse af kogeanbefaling

på Endelave

Opdateret 14-1-2022

Drikkevandet på Endelave kan igen drikkes direkte fra hanen. De seneste analyseresultater viser, at der IKKE er et forhøjet Kimtal ved 22 grader. Derfor ophæver Horsens Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed kogeanbefalingen for de berørte beboere på Endelave.

Samn Forsyning konstaterede den 31. december et forhøjet Kimtal ved 22 grader på Endelave. Derfor anbefalede Horsens Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, at beboerne tog deres forholdsregler ved at koge vandet.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Horsens Kommune oplyser nu, at beboerne på Endelave trygt kan drikke vandet igen og bruge det til madlavning uden at koge det først.

Vandforsyningsanlægget er minutiøst blevet gennemgået, og der er ingen synlige årsager til variationen i kimtallet.

Årsagen til det forhøjede Kimtal henledes til anlægget omkring boringen, der i sommeren 2021 blev renoveret.

I efteråret 2021 har råvandsledningen fra boringen til vandværket stået ubenyttet hen, for derefter gradvist at blive taget i brug i takt med boringens idriftsættelse. I forbindelse med julen er produktionen øget og vi mener, at den naturlige biofilm i råvandsledningen har løsrevet sig i forbindelse med det øgede vandflow. Det er denne hændelse, der har bidraget til et øget Kimtal ved 22 grader.

Samn Forsyning vil forsætte en intensiveret analysefrekvens samt tilsyn med vandværket, så beboerne på Endelave trygt kan forsætte med at drikke vandet.

Samn Forsyning vil nu evaluere hele sagens forløb og uddrage de erfaringer, som kan bidrage til et endnu bedre beredskab i fremtidige situationer.