Sygehuskvarteret

Kloakseparering i sygehuskvarteret

Separeringen af Danasvej og Højlundsgade nærmer sig sin afslutning. Kloak- og vandledningsarbejder er stort set udført og i Danasvej er fjernvarmen også færdig.

Retablering af fortove og udlægning af asfalt på begge veje udføres senest i første halvdel af maj.

Der udestår herefter en strækning i Sundvej på ca. 40 m fra Danasvej mod øst samt en mindre opgravning i Kraghsvej. Udføres i løbet af maj.

Projektering af separeringen i Ørstedsvej er igangsat og arbejdet påregnes opstartet i 2023/primo 2024.

Ligeledes er projektering af projekterne i Hasselvej, Lindeparken, Nylands Alle, Solvangs Alle samt H.C. Andersens Gade påbegyndt. Forventet opstart i marken primo 2024 – rækkefølgen kendes desværre ikke. 

Præsentationsmateriale:

Kontaktoplysninger

Du vil kunne holde dig orienteret om projektet her på hjemmesiden, men det vil være en stor hjælp – hvis du vil sende dine kontaktoplysninger til mail@samn.dk (oplys gerne navn, adresse, mail og telefon nr.) Mærk mailen med Sygehuskvarteret, MLF

Oplysningerne vil kun blive brugt til korrespondance med Samn Forsyning ApS.

Kontaktperson

Kontaktperson ved Samn Forsyning ApS
Projektleder Michael Lind Frandsen
Telefon: 7626 8761
Mail: mlf@samn.dk