Til kloakservice og slamsugere

Aflevering af slam

Slamsuger

I Odder afleveres slam efter forudgående aftale.

Alt slam som afleveres på Horsens Centralrenseanlæg skal registreres i mængde og slamtype. Registreringen skal ske pr. SMS.

Der vil som noget nyt også blive opkrævet et enhedsgebyr pr. tømning.

For at få adgang til registrering med SMS skal du som tømningsentreprenør tilmelde virksomheden ordningen.  

Ved login har du mulighed for at se en historik på afleveringerne, samt ændre kontaktoplysninger.  

Aflevering af slam skal ske indenfor åbningstiden:

Mandag - torsdag fra kl. 7.00-15.00
Fredag fra kl. 7.00-12.00

Udenfor åbningstiden er det kun efter aftale muligt at komme ind på renseanlægget.

Gebyret er fastsat til 185,00 kr. ekskl. moms pr. tømning, uanset type og mængde. 

Regning sendes til den afleverende entreprenør. 

Gyldig SMS kvittering skal på foranledning kunne fremvises.

betaling

Betalingsoplysninger

Kontakt Samn Forsyning

Samn Forsyning ApS
Alrøvej 11, stuen
8700  Horsens

 7626 8700
 mail@samn.dk

Åbningstider på Horsens centralrenseanlæg:
Mandag - Torsdag: 7:00 - 15:00
Fredag: 7:00 - 12:00

CVR/EAN