Til rådgivere og bygherrer

Værd at vide - hvis du skal i gang med en byggemodning eller et byggeri

Godkendelse af byggemodninger 
Samn Forsyning skal godkende kommende vandforsynings- og spildevandsanlæg for alle udstykninger og byggemodninger, der efter udførelsen skal overtages af Samn Forsyning. De almindelige betingelser for godkendelse af vand- og spildevandsprojekter er for tiden under revision. Har du spørgsmål kan du henvende dig til vores Kundeafdeling.

Denne vejledning er tænkt som en hjælp for bygherre og dennes rådgiver i byggemodningsprojekter. Den beskriver proceduren og hvem, der forestår de enkelte aktiviteter.

Se Samn Forsynings forpligtelser ved byudvikling her

Tilslutning af ejendomme - vand
Tilslutning til vandforsyningen fra Samn Forsyning sker ved indsendelse af en anmodning om tilslutning til vandledningsnettet.

Tilslutning af ejendomme i godkendt kloakopland
Tilslutning til kloakken indenfor godkendte kloakoplande skal godkendes af Samn Forsyning. Der skal indsendes en mail med beskrivelse af tilslutningen til mail@samn.dk

Afledning af regn- og spildevand (planoplande i spildevandsplanen)
Der skal søges om tilladelse til afledning af regn- og spildevand inden byggeriet eller byggemodningen påbegyndes. Ansøgningen skal sendes til Horsens eller Odder Kommune.

Afledning af regn- og spildevand (statusoplande i spildevandsplanen)
Der skal søges en ny tilladelse til afledning af regn- og spildevand, hvis der sker en ændring af ejendommens anvendelse eller afledning af regn og spildevand. Ansøgningen skal sendes til Samn Forsyning på mailadressen mail@samn.dk

Overfladevand fra tage, veje og andre befæstede arealer
Afledningen skal godkendes af Horsens eller Odder Kommune.

fillingoutforms

Formularer

Kontakt Samn Forsyning ApS

Samn Forsyning ApS
Alrøvej 11
8700  Horsens

 7626 8700
 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

 

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin