Bor du i Odder ?

Odder Spildevand A/S besluttede sammen med Horsens Vand A/S i 2016, at gå sammen i det nye fælles serviceselskab Samn Forsyning.

Samn Forsyning har samlet alle opgaver inden for drift, anlæg, projektering samt administration på tværs af kommunegrænsen. Samarbejdet åbner ikke bare for oplagte stordriftsfordele til gavn for begge parter. Det vil også styrke det faglige miljø. Samtidig hører det med, at arbejdet med lokale klimatilpasninger kan komme op i en større skala i det nye selskab.

Betydning for dig som kunde?

For dig som kunde vil du umiddelbart ikke mærke nogen forskel i hverdagen. Taksterne for spildevand i Odder skal også i fremtiden besluttes i Odder kommune. 

Det er væsentligt, at alle værdier – ledninger, renseanlæg m.m. – fremover forbliver i de to nuværende selskaber, der består som selvstændige juridiske enheder. Det nye driftsselskab er et udtryk for et ligeværdigt samarbejde og ikke en fusion. Alle ansatte i Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S er fulgt med over i det nye selskab på samme vilkår som i dag – forskellen er blot, at de fremover skal dække opgaver i to kommuner.

Afregningen for kunder i Odder og Horsens Kommune er ikke integreret. Har du ejendom i Odder Kommune, kan du desværre endnu ikke benytte dig af samme selvbetjeningsløsninger, som kunderne i Horsens. Vi glæder os til, når dette også kan tilbydes kunder fra Odder Kommune.

Du kan læse mere i folder "velkommen som kunde i Odder"

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Samn Forsyning.  

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin